TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Mudfix
Takojantie 6A-B
36600 Pälkäne
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Janne Koskinen
Puh. 044 5042019
janne@mudfix.fi
3. Rekisterin nimi
Kamikaze-Collection verkkokaupan asiakasrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tiedot ostotapahtumista.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot tulevat asiakkaalta itseltään.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään luottamuksellisina. Palvelin on suojattu palomuurilla.